Co warto zwiedzić w Chełmie

Co warto zwiedzić w Chełmie – Centralnym miejscem współczesnego Chełma jest łagodne wzniesienie, zwane Górką Chełmska, a w przeszłości Górką Katedralną lub Starościńską.

Co warto zwiedzić w Chełmie

W czasach carskich używano również określenia Góra Soborowa. Jest to miejsce narodzin
i malownicze zwieńczenie Chełma. Głównym obiektem jest górująca nad miastem majestatyczna późnobarokowa BAZYLIKA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, której początki sięgaja XIII w., kiedy książę Daniel Romanowicz ufundował cerkiwe Bogurodzicy, służącą następnie biskupom prawosławnym i unickim. Istniejący obecnie obiekt powstał w latach 1735- 1756 według projetku Pawła Fontany. Fundatorem świątyni był chełmski biskup unicki Filip Wołodkowicz, a pracami budowlanymi kierował Tomasz Rezler. W Świątyni miała miejsce koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej w dniu 15 września 1765 roku.

Niewykłe są dzieje cudownego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, otaczaje na Chełmskiej Górze wielkim kultem. Jakub Susza pisał, iż już w XVII w. sława chełmskiej Madonny była ogromna. Susza sam opisał 698 łask i cudów, jakich doznali ludzie różnego wieku i stanu za pośrednictwem Chełskiej Królowej. Obraz Matki Bożej Chełmskiej ma bizantyjskie pochodzienie i prawdopodobnie pierwotnie był namalowany na płótnie naciągniętym na cyprysowej desce. To ikona typu Hodegetria, czyli ” wskazująca drogę”. Maryja trzyma w lewym ramieniu błogosławiące Dzieciątko Jezus, a prawą ręką wskazuje Zbawiciela. To On jest drogą , Prawdą i Życiem.

Legenda głosi, że obraz znajduje się w Chełmie od X w., natomiast kroniki wskazują, że ikona Matki Bożej Chełmskiej przybyła do Chełma z Kijowa w XIII w. wraz z siostrą księcia Daniela Romanowicza, Teodorą. Gdy pod koniec XVI w. wprowadzono obrządek grekokatolicki, unici zaopiekowali się obrazem. W 1651 r. saraniem Jakuba Suszy, późniejszego biskupa unickiego, Jan Kazimierz sprowadził obraz Chełmskiej Madonny do Warszawy. Potem ikona towarzyszyła królowi w jego wyprawach wojennych.

Bazylikę otacza wianuszek budynków, wśród których zwraca uwagę barokowa BRAMA UŚCIŁUGSKA, najstarsza budowla miasta pochodząca z około 1616 r. Brama wkomponowana jest w ciąg budynkówgospodarczych, powstałych
w XVII- XVIII w. Wschodnia część zabudowań mieści oddany do użytku w 1997r. Dom Pielgrzyma. Szczególnie malowniczy jest budynek południowy, otwarty od strony dziedzińca krużgaankiem arkadowo- filarowym. Od zachodu łączy się z nim PAŁAC BUSKUPÓW UNICKICH,  budowany w latach 1711- 1730 z inicjatywy biskupa Jóżefa Lewickiego. Na północ od bazyliki usytuowany jest KLASZTOR BAZYLIANÓW, wzniesiony w latach 1640- 1649. Obok znajduje się budynek CHEŁMSKIEGO PRAWOSŁAWNEGO BRACTWA BOGURODZICY, organizacji powstałej pod koniec XIXw.  Obok siedziby Bractwa jest wybudowana przed 1878r. DZWONNICA. Mierząc ponad 40 metrów stanowi ona wspaniały punkt widokowy na panoramę miasta.

Jurajskie atrakcje

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o